מידע שימושי

דף הבית » מידע שימושי

החזר כספי עבור הטיפולים:

מבוטחי כללית משולם ומבוטחי חברות ביטוח בריאות פרטי זכאים לקבל החזר עבור טיפולי

פיזיותרפיה.

המסמכים הנדרשים לקבלת ההחזר:

1.חשבונית מס/קבלה עבור הטיפולים שבוצעו.

2.צילום רישיון משרד הבריאות של פזיותרפיסט מטפל.

3.הפניה מרופא מטפל לפיזיותרפיה ( מבוטחי כללית – הפניה מרופא של כללית או רופא בהסדר עם כללית). 

בעלי ביטוח בריאות פרטי, חשוב לבדוק את גובה ההחזר המדויק בפוליסה/מול סוכן ביטוח

הגשת בקשה לתו חניה לנכה:

מעבר לאתר הממשלתי להגשת בקשה לתו חניה לנכה